20.1. 15:30 Masopustní rej

21.12.2011 15:46

Čeká vás tvoření masek, maškarní minidiskotéka a soutěže. Vše přizpůsobené věku dítěte.
V Čertíkovi si nejdříve vyrobíte masku šaška, kočičky nebo indiána (pokud chcete můžete přijít ve vlastní masce). Domalujeme vám hezké obličejíčky barvami. Ve velké místnosti budme soutěžit a v 17hod začne dětská minidiskotéka v maskách.

Cena za dítě s rodičem 150kč, cena za dvě děti s rodičem 200kč.
Na akci je nutné se registrovat na info@veselycertik.cz nebo na tel. 728 678 089.