Hudební kroužek u nás v Čertíku

10.09.2012 23:05

 

Hudební kroužek

Hudební sluch, pěvecký hlas, cit pro hudbu a rytmus je možné rozvinout u každého dítěte. Nejlépe je začít v předškolním věku. V hudebním kroužku se budeme všem těmto oblastem věnovat. Kromě společného zpívání (i s doprovodem na kytaru nebo keyboard) a poslechu hudby budou děti hrát na Orffovy hudební nástroje (bubínek, dřívka, rolničky, činelky, chrastidla, zvonkohry, atd.) a dle zájmu i na flétničky. Budeme používat rozmanité metodické postupy, mezi které patří např. rozlišování tónů na vysoké (jakými zpívá ptáček) a nízké (tóny medvěda), rozpoznávání stoupavé a klesavé melodie, hra na ozvěnu (tleskáním, hrou na nástroje, zpíváním), cvičení s rytmickými kostkami, atp.) Každá hodina bude zastřešena určitým tématem, inspirovaným přírodou, věcmi kolem nás a ročními obdobími.

Vždy ve ČT v 16 hod.

 

 

Flétničky

Chce se vaše dítě naučit hrát na nějaký hudební nástroj? Zobcová flétna je jistě dobrou volbou pro začátek. Hra na tento nástroj je poměrně snadná a dostupná již žákům prvních tříd. Foukání a správné dýchání navíc přispívá tělesnému rozvoji. Za několik málo hodin budou děti schopné si zahrát první písničky. Vše, co musí malý hudebník znát z hudení nauky (hudební názvosloví /nota celá, půlová, atp., pomlka, takt, taktová čára, houslový klíč.../ a základy rytmu), se zvládá postupně při studiu hry. Hra na zobcovou flétnu dovoluje výuku ve skupině ideálně po třech až šesti žácích.

 

Vždy ve ČT v 17 hod

 

Zaregistrovat se můžete zde