Yamaha Class- Rytmické krůčky i u nás v Čertíkovi od 4.10. 2012 !!!

22.09.2012 21:33

 

Rytmické krůčky

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:

vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje

rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel

intonace pomocí solmizačních slabik

orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů

cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání.

Souhrnné informace:

Doporučený věk:

4–6 let

Počet ve skupině:

8

Učební doba:

jedna lekce týdně

Začátek:

4.10.2012 v 16:00

Obsah učiva:

tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby

Učební materiál:

pracovní sešit včetně doprovodného CD

Lektorka:

Olga Neřoldová

více info zde: