Naši lektoři

Ilona Dušková - ředitelka

Lektorka  - "Hrátky s batolátky" 1 - 2 roky, "Čertovský kombomix" 2 - 3,5 roku, "Montessori pracovna 1,5 - 6 let", teta v programu "Krůček do školky"

Profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Absoloventka "Rekvalifikačního kurzu péče o dítě od 0 do 10 let"  - certifikát MŠMT
Kurz AMI "Základní znalosti Montessori pedagogiky" - certifikát MŠMT.

 

Martina Chuchlová

Lektorka  - "Hrátky s batolátky" 1 - 2 roky, "Čertovský kombomix" 2 - 3,5 roku, 

Taneční kombomix , Latinohrátky.


Helena Kubíčková 

Lektorka Taneční průprava 6 -12let

 

 

Andrea Čančarová

Sbormystrině  - Sbormistryně Beránků, přípravného sboru Rokytky, počernického dětského sboru.

Je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, obor hudební výchova - sólový zpěv. Zpívala v operních souborech v Plzni i Liberci. Od dětství zpívala v libereckém dětském pěveckém sboru Severáček, kam pod studiích nastoupila jako hlasová poradkyně. Od roku 2006 vede přípravné sbory Severáčku. Zúčastnila se též varhanních kurzů v německém Zittau. Učí sólový zpěv, její žáci sbírají ocenění na pěveckých soutěžích.