Naši lektoři

Ilona Dušková - ředitelka

Lektorka  - "Hrátky s batolátky" 1 - 2 roky, "Čertovský kombomix" 2 - 3,5 roku, "Montessori pracovna 1,5 - 6 let", teta v programu "Krůček do školky"

Profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Absoloventka "Rekvalifikačního kurzu péče o dítě od 0 do 10 let"  - certifikát MŠMT
Kurz AMI "Základní znalosti Montessori pedagogiky" - certifikát MŠMT

Barbora Honzíková

Lektorka - "Cvičení s miminky" 4 - 12m,  "Hrátky s batolátky" 1 - 2 roky a "Divadelní přípravky", teta v programu"Krůček do školky"

Karlova univerzita, učitelství pro první stupeň ZŠ, specializace DV

Učitelka mateřské školky- "Kinder Garten" Praha

Lektorka Dramatického kroužku - Hobby centrum Prahy

 

Helena Kubíčková

Lektorka  - "Hrátky s batolátky" 1 - 2 roky, "Čertovský kombomix" 2 - 3,5 roku

FTVS ( tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených)

2 roky fyzioterapuetka ve FNKV 10 let masérské, rekondiční a regenerační služby

2 roky vedení dětského country tanečního souboru + clogging (1996) 2 roky výuka taneční průpravy v ZUŠ Štefánikova -

předškolní i školní děti au-pair ČR - 2 roky, (2003/4)

 

Veronika Pálošová

Instruktorka Grupo Mandela – Brazilské školy capoeiry pro děti a dospělé.

Carlos Vasconcelos alias Mestre Baratino

Mestre Grupo Mandela – Brazilské školy capoeiry pro děti a dospělé.

 

Zdena Dubná

Lektorka "Dětské jógy" 3 - 8 let, " Jóga rodiče s dětmi" 3 - 8let

 

Barbora Petrová

Lektorka "baletní tanečky" 2,5 - 5 let, "Baletní přípravka" 3 - 6 let

 Baletní studio Regina v Děčíně 

2002 - 2010 DiS., Taneční konzervatoř Ivo Váni Psoty v Praze

2014 – 2015 Kurz Psychologie pro každý den, Univerzita Karlova v Praze

Šárka Daušová

Lektorka "Tvořílek" 4 - 7 let - keramika a předškoláček

 Pedagogickou fakultu UK v Praze obor učitelství 1. stupně ZŠ s rozšířenou výukou výtvarné výchovy.

Na Masarykově univerzitě v Brně jsem absolvovala výcvik arteterapie.
Jsem lektorkou učení PhDr. Jiřiny Prekopové.
V rámci své poradny poskytuji konzultace a poradenství pro děti a dospělé v oblastech vztahů, komunikace, sebedůvěry, úzkostí,psychosomatických nemocí. Připravuji děti na pohodový vstup do školy.
www.sarkadausova.cz


 

Andrea Čančarová

Sbormystrině  - Sbormistryně Beránků, přípravného sboru Rokytky, počernického dětského sboru.

Je absolventkou Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, obor hudební výchova - sólový zpěv. Zpívala v operních souborech v Plzni i Liberci. Od dětství zpívala v libereckém dětském pěveckém sboru Severáček, kam pod studiích nastoupila jako hlasová poradkyně. Od roku 2006 vede přípravné sbory Severáčku. Zúčastnila se též varhanních kurzů v německém Zittau. Učí sólový zpěv, její žáci sbírají ocenění na pěveckých soutěžích.